Kursy kwalifikacyjne

szkolenie kwalifikacyjne SEP

szkolenie z uprawnieniami UDT

sep-wrocław
szkolenie-udt-wroclaw

Jest to szkolenie kwalifikacyjne (tzw. SEP-owskie) dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zaliczanych do Grupy 1, 2, 3.

GRUPA 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (czynnościami w tym zakresie zajmują się zwykle osoby zatrudnione na stanowisku „konserwator” np. wymiana żarówek, świetlówek, gniazdek i wyłączników elektrycznych, naprawy elektrosprzętu).

GRUPA 2
Urządzenia wywarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: (dla palaczy obsługujących kotły każdego rodzaju na paliwo płynne i stałe).

GRUPA 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe (dla palaczy obsługujących kotły gazowe).

 

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia z realizacją egzaminu przez Urząd Dozoru Technicznego. Są to szkolenia takie jak:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem;

 

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.