photo-usługi-bhp

Usługi BHP

Jedną z zasadniczych dziedzin naszej działalności są usługi oraz nadzór BHP. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze, możemy zaproponować Państwu:

  • Pełnienie zadań służby BHP (szkolenia BHP, dokumentacja BHP oraz prowadzenie postępowań powypadkowych)
  • Nadzór i audyty BHP
  • Koordynację BHP na budowach
 

Zapewniamy pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymaganiami polskiego prawa. Pracownik jest oddelegowany do pracy na budowie jako Specjalista BHP z wyposażeniem (tj. odzież robocza, odpowiednie ŚOI, laptop, telefon).